ISDOS 2014
Srbija uključena u Millennium Project


PEXIM Fondacija

some_text PEXIM fondacija je osnovana početkom 2010. godine kao prva privatna, neprofitna fondacija za stipendiranje studenata iz Srbije i Makedonije kojima je ponuđeno mesto na Univerzitetu u Kembridžu. PEXIM fondacija stipendira studenate koji se obavežu da će se, nakon završenih studija (osnovnih i/ ili magistarskih) na Univerzitetu Kembridž, vratiti u svoju zemlju i staviti na raspolaganje državnoj administraciji, javnim preduzećima, obrazovnom i privatnom sektoru u cilju podizanja kapaciteta zemlje za EU integracije i razvoj ekonomske konkurentnosti. Za svaku godinu za koju student dobije podršku PEXIM fondacije, obavezan je da radi dve godine u zemlji. Ključni partner PEXIM fondacije je Cambridge Overseas Trust (COT), fond za stipendiranje međunarodnih studenata Univerziteta u Kembridžu. PEXIM fondacija i Cambridge Overseas Trust potpisali su Ugovor o saradnji 1. septembra 2010. koji definiše uslove i finansijske obaveze PEXIM fondacije i Kembridža u cilju podrške studentima iz Srbije i Makedonije da nastave svoje školovanje na ovom prestižnom univerzitetu. Drugi ključni partner PEXIM fondacije je Vlada Republike Srbije i, u tom smislu, fondacija nastoji da izgradi javno-privatno partnerstvo u cilju institucionalnog i ekonomskog osnaživanja Srbije. Mihail Petreski, osnivač i predsednik Upravnog odbora PEXIM fondacije je 24. februara 2011. godine potpisao Protokol o saradnji sa Snežanom Samardžić Marković, ministrom za omladinu i sport, koji definiše uslove buduće saradnje između PEXIM fondacije i Fonda za mlade talente Republike Srbije. U svojoj prvoj godini postojanja, PEXIM fondacija je, u partnerstvu sa Cambridge Overseas Trust fondom i Fondom za mlade talente Republike Srbije, u školovanje svojih stipendista uložila ukupno 145.000 EUR. Takođe, kroz lobiranje i podizanje vidljivosti studenata iz Srbije, PEXIM fondacija je pomogla da se obezbedi finansiranje i za sve ostale studente kojima je ponuđeno mesto na Kembridžu. Kao rezultat, ukupno 18 studenata iz Srbije (6 na diplomskim, 8 na master i 4 na doktorskim studijama) upisalo se na Kembridž u akademskoj 2010/2011 godini. Osnivač i predsednik Upravnog odbora PEXIM fondacije je Mihail Petreski, a fondacija se naslanja na regionalni uspeh i brend IT firme PEXIM koja je u januaru 2008. godine postala deo multinacionalne kompanije ASSECO SEE, koja danas svesrdno podržava rad fondacije. U narednom periodu PEXIM fondacije će se fokusirati na obezbeđivanje adekvatnog zaposlenja za PEXIM Kembridž stipendiste i animiranje partnera iz privatnog i javnog sektora da se pridruže ovoj inicijativi kako bi što više studenata iz Srbije studiralo na Kembridžu, kao resurs koji će pomoći budući razvoj zemlje. Za više informacija o PEXIM fondaciji: www.peximfoundation.org Kontakt: contactus@peximfoundation.org