ISDOS 2014
Srbija uključena u Millennium Project


SEE Innovation

SEE Innovation je SSA (Specific Support Action – specifična aktivnosti podrške) koja ima za cilj da pomogne SME iz zemalja kandidata i ostalih zemalja iz regiona jugoistočne Evrope, da aktivno učestvuju u istraživanjima iz oblasti IST (Information Society Technology) koja finansira EU. Ciljna grupa za ovaj projekat su SME i predvidjeno je da on pokrije širu geografsku oblast (jugoistočnu Evropu: 4 zemlje zapadnog Balkana kao i Bugarsku, Rumuniju, Tursku i Grčku). Umesto da bude namenjen svim SME koja posluju u oblasti ICT (Information Communication Technologies) u jugoistočnoj Evropi, SEE Innovation će identifikovati, kroz detaljno istraživanje, ona koja pokazuju najveći stepen inovativnosti i istraživačkog potencijala. Ova preduzeća će predstavljati ciljnu grupu u daljim aktivnostima projekta. Na početku će se SME informisati kroz seriju mentorskih radionica, o mogućnostima finansiranja koje nudi FP (Framework program) EU i načinu na koji mogu da obezbede sredstva za svoja istraživanja i svoje inovativne ideje. Zatim će učešćem na specijalnim događajima razmene iskustava (Know-how transfer events) dobiti korisne informacije o trendovima u specifičnim oblastima informacionog društva kao i o aktuelnim istraživačkim aktvnostima u svojoj oblasti poslovanja. Na kraju će SME biti u mogućnosti da se povežu sa ključnim akterima istraživačke zajednice sa kojima će moći da sprovode zajednička istraživanja u budućnosti. Treba napomenuti i to da će SEE Innovation partneri aktivno podržavati aktivnosti odabranih ICT SME i grupa preduzeća koja budu pokazala veliki inovativni potencijal, u cilju pretvaranja njihovih istraživačkih ideja u uspešan istraživački projekat, pružajući im partnerske treninge. Trajanje projekta: 24 meseca